„VELKÝ POTENCIÁL
V MALÝCH TRYSKÁCH“

Vysoce přesné průmyslové trysky pro každý výrobní proces

Dodáváme vysoce přesné rozprašovací průmyslové trysky a zvlhčovací systémy pro různá průmyslová odvětví. Podporujeme výrobní procesy s cílem vyřešit jejich problém a zlepšit jejich produktivitu.

To zahrnuje tyto základní aplikace

Kontrola prašnosti

Proč potřebujete kontrolu prašnosti?

 • Zmetkovitost související s prachem
 • Snižování produktivity
 • Ztráty práškových surovin
 • Větší náklady na údržbu
 • Znečištění pracovního i okolního prostředí
 • Bezpečnostní riziko

Výhody využití řešení MOS

 • Zkvalitnění pracovního prostředí
 • Omezení zmetkovitosti
 • Nízké náklady na potlačení prašnosti
 • Jednoduchá údržba
 • Zamezení ztrát práškových surovin

Řešení

Částice prachu ve vzduchu mohou způsobovat řadu problémů a je obtížné je zadržet, zejména v externích prostředích. Potlačení nebo odstranění prachu lze provést lehkým navlhčením suroviny, nebo využitím vodní mlhy. Naše zvlhčovací systémy rozstřikují malé kapičky vody stejné velikosti jako částice prachu. Tyto kapičky vody se naváží na částice prachu ve vzduchu a stáhnou je k zemi.

ESD prevence

Důsledky elektrostatického výboje (ESD)

 • Zmetkovitost
 • Chyby montáží
 • Zvýšení energetických nákladů (klimatizace)
 • Riziko požáru v některých prostředích

Výhody využití řešení MOS

 • Stabilizace kvality výroby
 • Zvýšení produktivity
 • Energetické úspory
 • Nižší náklady na údržbu
 • Omezení bezpečnostních rizik

Řešení

Zvlhčovací systém pro potlačení elektrostatického výboje (ESD). Udržování správné vlhkosti po celý rok pomáhá generované elektrostatické elektřině rychle se rozptýlit a uvolnit do atmosféry. Správná vlhkost snižuje statický potenciál a snižuje se elektrostatický výboj.

Řízení vlhkosti ve výrobních procesech

Problémy související s nízkou úrovní vlhkosti

 • Problémy s prašností
 • Problémy s ESD
 • Adheze prachových částic na výrobky
 • Zhoršení pracovního prostředí
 • Poruchy strojního vybavení

Výhody využití řešení MOS

 • Zkvalitnění pracovního prostředí
 • Omezení zmetkovitosti
 • Energetické úspory
 • Chlazení a zvlhčení bez smáčení

Řešení

Využitím našeho řešení zvlhčování prostředí pomocí „suché“ vodní mlhy, dochází k velkým energetickým úsporám v porovnání s klasickými klimatizačními systémy nebo s průmyslovým zvlhčováním pomocí vodní páry.

Zatímco zvlhčování parou generuje zvyšování teploty, naše systémy pro regulaci vlhkosti rozprašují mlhu bez smáčení, která se při odpařování v pracovním prostředí ochladí.

Mytí a čištění ve výrobních procesech

Výhody využití řešení MOS

 • Čištění povrchů produktů i nádrží
 • Široký sortiment trysek s různými parametry
 • Trysky s různými tvary rozstřiku
 • Rotační dynamické trysky
 • Volba vhodných materiálů pro Vaši aplikaci

Chlazení ve výrobních procesech

Výhody využití řešení MOS

 • Široký sortiment trysek s různými parametry
 • Trysky pro „polosuchou“ a „suchou“ mlhu
 • Chlazení bez smáčení povrchů
 • Nízké energetické náklady

Na našem webu naleznete vše, co pro tyto aplikace potřebujete

Tento sortiment průmyslových trysek nalézá uplatnění například v těchto průmyslech:

Automotive
Letecký průmysl

Zemědělství
Tiskařský průmysl

Hutnictví
Elektrotechnický průmysl

Enviromentální průmysl
…a další

Máte konkrétní požadavek?

Pokud uvítáte radu při výběru ideálních produktů přesně pro Vaši aplikaci, neváhejte prosím a kontaktujte naše techniky!

Přejít na formulář

Reference