trysky s pneumatickým rozstřikem

trysky s pneumatickým rozstřikem

 

    

  připojení  R 1/8 až R 3/4   úhel rozstřiku  20 až 125゚   střední průměr kapek  10 až 400 μm
  standardní tlak kapaliny  0,2 až 4 bar   standardní tlak vzduchu  0,2 až 5 bar   postřikový výkon  0 až 1000 ℓ/min
  spotřeba vzduchu  2 až 3000 Nl/min   světlost trysky  0.1 až 7,5 mm   klasifikace vodní mlhy  "polojemná/jemná mlha"

      

Aplikace: Aplikace: postřik, chlazení, čištění, kontrola vlhkosti, potlačení prašnosti, rozprašování viskózních kapalin

PRO VYTIPOVÁNÍ TRYSKY VHODNÉ PRO VAŠI KONKRÉTNÍ APLIKACI, PROSÍM, KONTAKTUJTE NAŠE TECHNIKY